Sign in

BI & Analytics @ SeturTech
Resim: https://innovation.alteryx.com/encode-smarter/

Merhaba, bu yazıda data preprocessing’in en önemli aşamalarından biri olan encoding yöntemlerini inceleyeceğiz.

Veri ön işleme aşaması veri bilimi projelerinin en önemli aşamalarından biridir. Veri ön işleme tamamlandıktan sonra sırada model kurma vardır. Modeli doğru seçmek, uygun parametreleri kullanmak, sonuçları en iyi değerlendirecek yönteme karar vermek bunlar da proje için…

Merhaba, bu yazıda A/B testinin ne olduğunu, neden yapıldığını ve bir örnekle de nasıl yapabileceğimizi yazdım.

A/B testi ; reklamlarda, web sitelerinde, mobil uygulamalarda yapılan içerik, strateji ve tasarım değişikliklerini istatistiksel analizlere dayanarak iki grubu karşılaştırır. Gerçek kullanıcılarla gerçekleştirilir ve kullanıcılar için hangisinin daha iyi performans sergilediğini görmenizi sağlar.

A/B…

Merhaba, bu hafta tavsiye sistemleri ve türlerini yazmak istedim. Ek olarak da Hyrid Tavsiye Sistemi konusunda yaptığım projeden de bahsedeceğim. Tavsiye Sistemleri gelişen teknoloji sayesinde son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Özellikle pandemi döneminde hepimiz e-ticaret sitelerine yöneldik. E- ticaret sitelerinin de bu yöntemi fazlasıyla kullandığını biliyoruz. Bu sitelerden…

Merhaba, bu hafta Tavsiye sistemlerinden bahsedeceğim. Tavsiye sistemlerinde ilk yaptığım proje : Association (birliktelik kuralı ) öğrenme kuralı ile tavsiye sistemi.

Association Rule (Birliktelik Kuralı) veri madenciliğinde kullanılan ilk tekniklerden biridir. Günümüzde bu kurallar “Tavsiye Sistemi” olarak da ifade edilmektedir. Geçmiş tarihlerdeki transactions örüntülerini analiz edip bu bilgilerden yararlanarak gelecek…

Merhaba, bu hafta yayınlayacağım iki yazımda da CRM uygulamarından bahsedeceğim. Bir şirketin çalışmaları ürünler ve müşteriler arasındadır. Ürünlerini müşterilerine pazarlamalı ve kâr elde etmelidir. CRM, (Customer Relationship Management) şirketlerin olan müşterileriyle veya potansiyel müşteriyle kurdukları ilişkileri etkin ve verimli hâle getirir. Bunu yapabilmek için müşterilerin neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi…

İlüstratör: Çağatay Metin

Merhaba,

Bundan sonraki yazılarımda Veri Bilimi Okulu Bootcamp’te yaptığım projeleri anlatmaya çalışacağım. Bugün anlatmak istediğim proje : kural tabanlı sınıflandırma ile potansiyel müşteri getirisi hesaplama.

Önce iş probleminden bahsedelim. Bir oyun şirketi müşterilerinin bazı özelliklerine göre seviye tabanlı (level based) olarak yeni müşteri tanımları (persona) oluşturmak ve bu yeni müşteri…

Merhaba, Bu haftaki yazımda Python kütüphanelerinden bahsetmek istedim. Python, nesne yönelimli, yorumlamalı yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit bir sözdizimi olması dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Ben C ve Java öğrendikten sonra Python ile tanışmıştım ve kodların yazımı onlara göre daha kolay gelmişti. …

Merhaba bu yazımda Numpy kütüphanesinden bahsedeceğim. NumPy (Numerical Python), çok boyutlu dizilerle ve matrislerle çalışmamızı sağlayan ve matematiksel işlemler yapabileceğimiz Python dili kütüphanelerindendir. Numpy bugünlerde veri bilimciler tarafından fazlasıyla kullanılmakta.

Numpy ile matematiksel işlemler yapılabilir ve bu işlemler, Python’un dahili dizilerini kullanarak mümkün olana oranla daha verimli ve daha az…

Herkese merhabalar! Bu haftaki yazı konum Python Veri Yapıları. Bir programlama dilini öğrenmeye başladığımızda en başta öğrenmemiz gereken konuların başında veri yapıları gelir.

Değişkenler, farklı veri türleri için değerleri tutmak amacıyla kullanılır. Değişkenler bir değeri tutan programlama dillerinin en küçük yapı taşıdır. Değişkenler integer, float, boolean ve string tiplerinde olabilir…

Herkese merhabalar, bu haftaki yazımda veri bilimine çalışırken kullandığım kaynaklardan bahsedeceğim.Veri bilimi konusunda ilk başta sadece udemy kurslarını kullanıyordum.Bazı seçmeli derslerim de bu konuları içerdiği için bana yetiyordu.Udemy’de M.Vahit Keskin’in ve DATAI TEAM kurslarını tavsiye ederim.Sonra sosyal medyada, Linkedin’de bazı yararlı sayfaları keşfettim.Buralardan veri bilimi için İstanbul’da gerçekleşen etkinlikleri takip…

Merve Tatlıdil

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store